Pro4u:s ramavtal med CSN

Pro4u:s ramavtal med CSN

Pro4u har sedan 1 januari 2021 ramavtal med CSN gällande konsulttjänster inom flera kompetensområden.

CSN är den myndighet i Sverige som administrerar studiestöd, hemutrustnings­lån och körkortslån. CSN betalar varje år ut över 40 miljarder kronor i studiestöd till över 900 000 studerande. Ungefär 1,6 miljoner personer har någon form av studielån som successivt betalas tillbaka till staten via CSN och den totala fordran uppgår till över 230 miljarder kronor. Dessutom beviljar CSN hemutrustningslån till nyanlända flyktingar samt körkortslån till vissa arbetslösa personer.

CSN har sitt huvudkontor i Sundsvall och finns därutöver på 10 orter runtom i Sverige. CSN har nästan 1000 anställda varav cirka 300 stycken finns vid huvudkontoret i Sundsvall

Omfattning

Ramavtalet gäller konsulttjänster inom kompetensområdena

  • Projektledning
  • Arkitektur
  • Systemutveckling
  • Systemförvaltning
  • Infrastruktur
  • närliggande områden

Priser:

Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning. (FKU)

Avtalsperiod:

Avtalet gäller som längst till 2024-12-31

Göran Edin

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Göran Edin
E-post: goran.edin@pro4u.se
Mobiltelefon: 0705-93 93 53

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i Sundsvall? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Försäkringskassan

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner och övriga regioner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.