Pro4u:s ramavtal med Statens tjänstepensionsverk

Pro4u:s ramavtal med Statens tjänstepensionsverk

Pro4u har tilldelats ramavtal med Statens tjänstepensionsverk, SPV, avseende konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT.

SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. De ansvarar för att administrera tjänstepensionen från statlig anställning för över 1 100 000 kunder – både statligt anställda, tidigare anställda och pensionärer. De hanterar dessutom pensionsuppgifter från omkring 250 myndigheter och vissa bolag som har statliga avtal.

I SPV:s uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier och att leverera prognoser och statistik till regeringen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 250 medarbetare.

Omfattning

Avtalet omfattar alla typer av kompetenser inom IT eller med anknytning till IT. Tjänsterna specificeras i samband med den förnyade konkurrensutsättningen.

Ramavtalet kan gälla som längst till och med 2024-12-31.

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i Sundsvall? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig