Pro4u:s ramavtal med Svenska Spel

Pro4u:s ramavtal med Svenska spel

Pro4u har ramavtal med Svenska Spel för IT- och verksamhetskonsulter inom anbudsområde Leda och styra generellt och IT-nära. 

Pro4u har haft Svenska Spel som kund sedan 2004 och ser fram emot att fortsätta att jobba tillsammans framöver. 

Leda och styra generellt och IT-nära 

Svenska Spel vill med sitt ramavtal säkerställa tillgången till kompetenta och lösningsorienterade konsulter för att bidra med kompetens, teknisk samt affärsmässig innovation. Ramavtalet omfattar nedan roller. Det finns möjlighet att lägga till roller under avtalsperioden. 

Svenska Spel bedömde anbudssvaren utifrån kvalitativa utvärderingskriterier. Störst vikt lades på relevant konsultkompetens och faktisk leveransprecision. Med andra ord var förmågan att hitta rätt konsulter utifrån de fiktiva uppdrag som beskrevs av Svenska Spel avgörande för att få tilldelning. Tack till alla kompetenta konsulter och samarbetspartners i vårt nätverk! 

Ramavtalet omfattar

Roller

 • Programledare
 • Projektledare
 • Kravledare
 • Kravsamordnare för upphandling
 • Linjechef
 • Teamledare
 • Produktägare
 • Områdesspecialist

Priser

Takpriser per kompetensnivå. Två kompetensnivåer. 

Avtalsperiod

Avtalet gäller till 2025-02-20, kan förlängas till 2027-02-20. 

Avropsparter

 • AB Svenska Spel
 • Svenska Spel Sport & Casino AB
 • Casino Cosmopol AB
 • CC Casino Restaurang AB

Göran Edin

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Göran Edin
E-post: goran.edin@pro4u.com
Tel: 0705-93 93 53

Pro4u har haft Svenska Spel som kund sedan 2004. Läs om några av våra genomförda uppdrag hos Svenska Spel.

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig