Pro4u:s ramavtal med Sveriges Radio

Sveriges Radios ramavtal för it-konsulter i ledarroll

Sveriges Radio har säkrat sin tillgång till specialistkompetens och resursstöd inom it genom att teckna ett nytt ramavtal med Pro4u. SR har återkommande behov av ledarroller inom it och vi på Pro4u är mycket glada för att få möjlighet att hitta rätt konsulter till Sveriges Radios de kommande fyra åren.  

Uppdragen kommer framför allt att utföras i Stockholm och det ställs höga krav på konsulterna. Förutom bra ledarskap och teknisk kompetens krävs bland annat erfarenhet av agila metoder, it-förvaltning och lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Ramavtalet omfattar 

Avropsparter 

Sveriges Radio 

Roller 

  • Uppdragsledare/projektledare 
  • Produktägare 
  • Kravställare/Kravanalytiker 
  • Testledare 
  • Processledare 
  • IKT-pedagog 

Priser 

Takpriser per kompetensnivå. Tre kompetensnivåer.

Avtalsperiod 

Gäller som längst till 2025-07-11. 

Vikten av fantastiska kunder och konsulter

Vi uppfattade att Sveriges Radio lade stor vikt vid förmågan att alltid kunna hitta rätt konsult samt leverantörens vilja att bidra till den egna verksamheten. Något SR har gemensamt med många av våra andra kunder.  

Vi skickade in relevanta referensuppdrag och konsultprofiler och utifrån dem utvärderades vår tekniska förmåga, kompetens och kapacitet samt erfarenhet. Vår förmåga att över tid kunna erbjuda kompetenta konsulter och utveckla kundrelationen bedömdes också.  

Tack vare våra fantastiska kunder och nätverk av konsulter med rätt erfarenhet och kompetens får vi nu möjlighet att bidra till utvecklingen av Sveriges Radio. 

För att vara aktuell för utvärdering ställde SR bland annat krav på leverantörernas kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och hållbarhet. Något som bland annat innebär att vi och våra samarbetspartner behöver följa SR:s uppförandekod för leverantörer. 

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer 

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49 

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig