Pro4u:s ramavtal med Adda

Adda:s ramavtal IT-konsulttjänster

Det är inspirerande att få bidra till utvecklingen hos Sveriges kommuner och regioner de kommande åren. Digitalisering, verksamhetsutveckling, informationssäkerhet och eHälsa är områden där Pro4u:s nätverk har stor erfarenhet.

Pro4u har ramavtalet i Sveriges samtliga regioner (Hela listan hittar du längre ned). Totalt kan 1 150 organisationer, samtliga kommuner och regioner och kommunala bolag använda sig av ramavtalet. Avtalet har upphandlats av Adda (Sveriges kommuner och regioners inköpscentral).

Pro4u annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Avtalet med Addas (f.d.SKL/Kommentus) Inköpscentral på 1 minut

Mål och bakgrund till ramavtalet

Adda har med sitt ramavtal IT-konsulttjänster 2021 skapat ett flexibelt ramavtal som kan användas för avrop både av resurskonsulter och uppdrag där ett visst resultat ska levereras. En stor bredd av roller kan avropas på avtalet. Nytt i detta ramavtal är t.ex. Hållbarhetsstrateg inom IT. Det är också möjligt att lägga till nya roller inom de olika kompetensområdena.

Upphandlingen var indelad i sju olika geografiska regioner som tillsammans täcker hela Sverige. I upphandling och urval av leverantörer har Adda lagt stor vikt vid tidigare kundreferenser, leveransförmåga och arbetssätt.

Våra nöjda kunder och många framgångsrika uppdrag som genomförs av konsulter och samarbetsparter i vårt nätverk matchade väl mot Adda:s utvärderingskriterier.

Pro4u har mer än 20 års erfarenhet av offentlig sektor och stor erfarenhet av digitalisering inom vården och e-hälsa men även av strategiska förändringar och verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet. I vårt nätverk finns många erfarna konsulter som kan bidra till utvecklingen av Sveriges kommuner och regioner. Vi har deltagit i strategiarbete och utveckling av Smart Stad hos Stockholms stad, Första Linjens digitala vård och 1177.se. Vi har levererat appar och e-tjänster för ett flertal olika ändamål från stöd till äldre till bygglovsansökan, e-arkivering, digitaliseringsstrategier, utrednings- och verksamhetsutvecklingsuppdrag. Vi har även genomfört uppdrag som förvaltningsetableringar, upphandling och transitering av IT-drift och tillgänglighettestning av webbplatser och uppdrag för att stärka it-säkerheten hos våra kunder. Läs mer: Pågående och genomförda uppdrag inom eHälsa och offentlig sektor – Pro4u

Pro4u lämnade in anbud för samtliga sju geografiska anbudsområden som tillsammans täcker hela Sverige och vann tilldelning i samtliga. Ramavtalet tecknas 2022 och gäller till och med september 2026.

Kontakta gärna någon av oss om du vill veta mer 

1
2
3
1

Fredrik Hagelin

2

Henrik Rydell

3

Valdermar Langlet

Fredrik Hagelin
Stockholm, Uppsala och Gotlands län
E-post: fredrik.hagelin@pro4u.com
Mobiltelefon: 0709-95 12 25

Henrik Rydell
Norra och mellersta Sverige
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Mobiltelefon: 0709-27 62 49

Valdemar Langlet
Södra och mellersta Sverige
E-post: valdemar.langlet@pro4u.com
Mobiltelefon: 0709-69 99 19

Avropsparter: 

Totalt kan 1 150 organisationer, statliga aktiebolag, kommuner och regioner använda sig av avtalet.

 • Samtliga regioner i Sverige
 • Kommuner i Sverige
 • Kommunala energibolag
 • Vattenbolag
 • Hem, bostads och fastighetsbolag
 • Stiftelser
 • Räddningstjänst
 • Sjukhus (SÖS, Danderyd, S:t Eriks etc)
 • Folktandvård
 • SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Inera AB
 • Stockholm Care AB
 • TioHundra AB

Den fullständiga listan från Adda hittar du här.

Ramavtalet omfattar följande områden

 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
 • Arkitekter
 • Informationssäkerhet
 • Användbarhet
 • Information och webb
 • Användarsupport

Priser

Fasta priser kompetensnivå 1-4 per kompetensområde. Kompetensnivå 5 utan pristak. Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning. (FKU) 

Läs mer om våra övriga ramavtal

CSN

Ansvarig: Göran Edin

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig