Pro4u:s ramavtal med kommuner

Pro4u har ramavtal som kan användas av drygt 140 kommuner

Vissa kommuner har valt att själva upphandla it-konsulter medan andra avropar IT-konsulter via Adda (f.d. SKL/Kommentus) ramavtal. Många kommuner kan också använda Sinfra:s ramavtal för managementkonsulter samt Sinfra:s ramavtal för bemanning inom IT, Kommunikation, Intermichef och specialister.

Läs mer om SKL/Kommentus ramavtal

Läs mer om Sinfra:s ramavtal

Kommuner med egna ramavtal

Kommun – Kompetensområden

 • Hofors kommun – IT-konsulter 
 • Karlskoga kommun – Exempelvis verksamhets- och organisationsutveckling, analys, chefs- och ledarskapsstöd
 • Nacka kommun – Konsulter inom marknadskommunikation och upphandling
 • Sandvikens kommun –  IT-konsulter
 • Sundsvall kommun – IT-konsulter fokus på innovation och digitalisering
 • Timrå kommun – IT-konsulter fokus på innovation och digitalisering
 • Ånge kommun – IT-konsulter fokus på innovation och digitalisering

Har du kompetens inom dessa områden? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal

Pro4u:s ramavtal med Nacka kommun

Kompetensområden

 • Marknadskommunikation
 • Upphandling

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning.

​Giltighetstid

Gäller som längst till 2025-08-31

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer 

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49 

Pro4u:s ramavtal med Karlskoga kommun

Kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och strategi 
 • Process – och organisationsutveckling 
 • Analys och metod 
 • Chefs- och ledarskapsstöd

​Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurensutsättning.

Giltighetstid: 

Gäller som längst till 2031-02-28

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer 

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49 

Pro4u:s ramavtal med Sandviken och Hofors kommuner

Kompetensområden

 • Systemutveckling
 • IT-arkitekter
 • Support- och Administration
 • Systemförvaltning
 • IT- och informationssäkerhet
 • Infrastruktur och drift
 • GIS

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning.

​Giltighetstid

Gäller som längst till 2028-05-31

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer 

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49 

Pro4u:s ramavtal med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner

Pro4u har tilldelats ramavtal för konsultstöd med stort fokus på innovationsfrämjande processer och digitalisering.

Det är Sundsvalls kommunkoncern, Timrå – och Ånge kommun som har gjort en gemensam ramavtalsupphandling. Syftet är att kunna förnya organisationen och kommunens tjänster för att möta invånarnas behov. Kommunerna behöver möta den demografiska förändring som pågår, som leder till att de behöver leverera mer till fler för mindre resurser.

De projekt som beställaren avser att nyttja detta ramavtal för är normalt mindre eller medelstora projekt och utgångspunkten är att uppdragen utförs på plats hos beställaren.

Kompetensområden:

 • Verksamhetsutvecklare 
 • Förändringsstöd 
 • Projekt- och uppdragsledning 
 • Informationssäkerhet, dataskydd, it-juridik och cybersäkerhet 
 • Teknisk utveckling och arkitektur 
 • Agilt utvecklingsstöd
 • Tjänstedesign 
 • Enterprise- och verksamhetsarkitektur
 • Systemförvaltning 

Ovanstående kompetensområden har alla en sak gemensamt och det är ett stort fokus på utveckling och förnyelse med stöd av digitalisering. 

Avrop från ramavtalet sker via Förnyad Konkurrens Utsättning (FKU). Tjänsterna specificeras i samband med den förnyade konkurrensutsättningen. 

Priser

Priser sätts vid förnyad konkurensutsättning.

​Giltighetstid:

Ramavtalet kan gälla som längst till och med 2025-05-30. 

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Edwin Horgmo 
E-post: edwin.horgmo@pro4u.com 
Tel: 0769-22 44 96 

Läs mer om våra övriga ramavtal

CSN

Ansvarig: Göran Edin

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

SKL/Kommentus

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig