Pro4u:s ramavtal med kommuner

Pro4u har ramavtal som kan användas av Sveriges alla kommuner

Samtliga Sveriges kommuner har möjlighet att använda sig av Adda:s ramavtal ITK-2021. Många kommuner kan också använda Sinfra:s ramavtal för managementkonsulter samt Sinfra:s ramavtal för bemanning inom IT, Kommunikation, Intermichef och specialister.  Det är dock inte en skyldighet för kommunerna. Vissa kommuner har valt att göra egna ramavtalsupphandlingar. Nedan kommuner har Pro4u egna ramavtal med.​

Läs mer om Adda (f.d.SKL/Kommentus) ramavtal

Läs mer om Sinfra:s ramavtal

Kommuner med egna ramavtal

Kommun – Kompetensområden

• Hofors kommun – IT-konsulter
• Karlskoga kommun – Exempelvis verksamhets- och organisationsutveckling, analys, chefs- och ledarskapsstöd
• Nacka kommun – Konsulter inom marknadskommunikation och upphandling
• Region Jämtland Härjedalen – Konsulttjänster inom stödfunktioner
• Sandvikens kommun – IT-konsulter
• Skellefteå kommun – IT-konsulter
• Sundsvall kommun – IT-konsulter fokus på innovation och digitalisering
• Timrå kommun – IT-konsulter fokus på innovation och digitalisering
• Ånge kommun – IT-konsulter fokus på innovation och digitalisering
• Örnsköldsviks kommun – IT-konsulter

Har du kompetens inom dessa områden? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal

Pro4u:s ramavtal med Nacka kommun

Kompetensområden

 • Marknadskommunikation
 • Upphandling

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning.

​Giltighetstid

Gäller som längst till 2025-08-31

Pro4u:s ramavtal med Karlskoga kommun

Kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och strategi 
 • Process – och organisationsutveckling 
 • Analys och metod 
 • Chefs- och ledarskapsstöd

​Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurensutsättning.

Giltighetstid: 

Gäller som längst till 2031-02-28

Pro4u:s ramavtal med Sandviken och Hofors kommuner

Kompetensområden

 • Systemutveckling
 • IT-arkitekter
 • Support- och Administration
 • Systemförvaltning
 • IT- och informationssäkerhet
 • Infrastruktur och drift
 • GIS

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning.

​Giltighetstid

Gäller som längst till 2028-05-31

Pro4u:s ramavtal med Skellefteå kommun

Ramavtalet ska täcka beställarens behov av konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Avtalet omfattar både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster. Uppdrag kan komma att ske på plats eller ske på distans.

Kompetensområden

 • IT-arkitektur
 • Support- och Administration
 • Systemförvaltning
 • IT- och Informationssäkerhet
 • Infrastruktur- och Drift
 • Informationsförsörjning
 • Fler områden kan komma att efterfrågas​

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning.

​Giltighetstid

Gäller som längst till 2027-01-11

Pro4u:s ramavtal med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner

Pro4u har tilldelats ramavtal för konsultstöd med stort fokus på innovationsfrämjande processer och digitalisering.

Det är Sundsvalls kommunkoncern, Timrå – och Ånge kommun som har gjort en gemensam ramavtalsupphandling. Syftet är att kunna förnya organisationen och kommunens tjänster för att möta invånarnas behov. Kommunerna behöver möta den demografiska förändring som pågår, som leder till att de behöver leverera mer till fler för mindre resurser.

De projekt som beställaren avser att nyttja detta ramavtal för är normalt mindre eller medelstora projekt och utgångspunkten är att uppdragen utförs på plats hos beställaren.

Kompetensområden:

 • Verksamhetsutvecklare 
 • Förändringsstöd 
 • Projekt- och uppdragsledning 
 • Informationssäkerhet, dataskydd, it-juridik och cybersäkerhet 
 • Teknisk utveckling och arkitektur 
 • Agilt utvecklingsstöd
 • Tjänstedesign 
 • Enterprise- och verksamhetsarkitektur
 • Systemförvaltning 

Ovanstående kompetensområden har alla en sak gemensamt och det är ett stort fokus på utveckling och förnyelse med stöd av digitalisering. 

Avrop från ramavtalet sker via Förnyad Konkurrens Utsättning (FKU). Tjänsterna specificeras i samband med den förnyade konkurrensutsättningen. 

Priser

Priser sätts vid förnyad konkurensutsättning.

​Giltighetstid:

Ramavtalet kan gälla som längst till och med 2025-05-30. 

Pro4u:s ramavtal med Örnsköldsviks kommun

Ramavtalet ska täcka beställarens behov av konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Avtalet omfattar både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster. Uppdrag kan komma att ske på plats eller ske på distans.

Kompetensområden

 • Informationssäkerhet,
 • Infrastruktur
 • Ledning och styrning
 • Systemutveckling och systemförvaltning
 • Verksamhetsutveckling och
 • Strategi
 • Andra områden kan komma att efterfrågas

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU:er). 

​Priser

Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning.

​Giltighetstid

Gäller som längst till 2026-10-31

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer 

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49 

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Försäkringskassan

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.