Pro4u:s ramavtal med Region Östergötland

Ramavtal för IT-konsulter med Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, allmän kollektivtrafik i länet samt regional utveckling för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen. Inom regional utveckling ingår verksamheterna samhällsplanering, kultur, kompetensförsörjning, tillväxt, strategi och analys, internationell samverkan och hållbarhet.

Ramavtal för konsulttjänster inom IT 
Ramavtalet med Region Östergötland avser regionens behov av att bistå sina olika verksamhetsområden med kompetens inom processledning och workshopledning, utredning och analys.

Omfattning

Avrop från ramavtalet kommer att göras genom förnyad konkurrensutsättning där uppdragets omfattning specificeras tillsammans med krav och utvärderingskriterier.

Kompetensområden​ 
Ramavtalet omfattar exempelvis nedan kompetenser

  • Teknisk infrastruktur 
  • Data/dataprogram/system 
  • Kartor/GIS 
  • Projektledning/processledning 
  • Information/kommunikation/marknadsföring 

Avtalsperiod: Gäller till 2026-12-05.  

Priser: Priser fastställs vid förnyad konkurrenssättning. 

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell 
E-post: henrik.rydell@pro4u.se 
Mobiltelefon: 0709-27 62 49 

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i östergötland? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

CSN

Ansvarig: Göran Edin

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig