Pro4u:s ramavtal med Bolagsverket

Pro4u:s ramavtal med Bolagsverket

Pro4u har fått tilldelning i Bolagsverket ramavtal gällande konsultuppdrag inom it och digitalisering.
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket tillhandahåller information och tjänster som gör det enkelt, snabbt och korrekt att starta och ha koll på sitt företag.   Det är huvudsakligen en avgiftsfinansierad myndighet. Det innebär att verksamheten inte betalas med skattemedel, utan via avgifter för sina tjänster.

Bolagsverket finns i Sundsvall och har drygt 600 anställda.

Omfattning

Ramavtalet omfattar konsultuppdrag inom it och digitalisering samt uppdrag med större inslag av it eller digitalisering. Uppdragen kan gälla allt från en enstaka konsult till hela leveransteam.

Priser: 
Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning (FKU). Takpris 2000 kr/timme exkl. moms.

Avtalsperiod: 
Ramavtalet gäller från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2027.

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell 
E-post: henrik.rydell@pro4u.se 
Mobiltelefon: 0709-27 62 49 

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i Sundsvall? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Försäkringskassan

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner och övriga regioner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.