Pro4u:s ramavtal med SCB

Pro4u:s ramavtal med SCB

Pro4u har tilldelats ramavtal med Statistiska Centralbyrån, SCB, avseende IT-konsulter.

SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör SCB i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. SCB har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare.
SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att SCB ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Dessutom ska SCB samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige.

SCB finns i både Solna och Örebro och har cirka 1100 medarbetare. Totalt omsätter verksamheten över en miljard kronor årligen, varav hälften är statligt anslag.

SCB:s har behov av IT-konsulter inom ledning och styrning, systemutveckling och förvaltning, arkitektur, infrastruktur, Informationssäkerhet/IT-säkerhet, support, och verksamhetens IT-behov.

Omfattning

Avtalet omfattar både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster 

Konsultområden som omfattas:  

  • Teknisk projektledning
  • Test
  • Arkitektur
  • Kravanalys
  • Systemutveckling
  • Applikationsförvaltning/applikationsdrift
  • IT-infrastruktur
  • Informationssäkerhet/IT-säkerhet
  • Övrigt (nya områden kan tillkomma under avtalets giltighetstid)

Priser: 
Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Avtalsperiod: 
Ramavtalet gäller som längst till och med 2033-01-31.

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell 
E-post: henrik.rydell@pro4u.se 
Mobiltelefon: 0709-27 62 49 

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i Örebro? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig