Pro4u:s ramavtal med Försäkringskassan

Pro4u:s ramavtal med Försäkringskassan

Pro4u har avtal inom kunskapsområdet IT-produktion och IT-infrastruktur.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter med cirka 14 200 medarbetare. Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen i Sverige. Socialförsäkringen är samhällets ekonomiska trygghetssystem. Inom socialförsäkringen finns förmåner som täcker olika behov under livet.

Försäkringskassans IT-Produktion (ITP) ansvarar för:

  • Att leverera drift och underhåll av IT-tjänst enligt överenskomna servicenivåer
  • Att se till att det finns rätt teknisk infrastruktur enligt fastställd servicenivå och beslutade satsningsområden
  • Att ge effektiv support och stöd för driftsatta tjänster
  • Att det finns resurser med teknisk kompetens och driftkompetens till utvecklingsprojekt
  • Att driftsätta testade och godkända leveranser

Uppdragen kommer i huvudsak att utföras i Försäkringskassans lokaler i Sundsvall och endast undantagsvis ske på distans.

Omfattning

Avtalet omfattar resurskonsulter och i mindre omfattning uppdragstjänster, inom kunskapsområdet IT-produktion och IT-infrastruktur.

Exempel på kompetenser och roller som kan komma att avropas:  

  • IT-projektledare
  • IT-arkitekt
  • IT-samordnare
  • IT-tekniker

Avtalsperiod: Ramavtalet gäller från februari 2024

Priser: Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning. (FKU)

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell 
E-post: henrik.rydell@pro4u.se 
Mobiltelefon: 0709-27 62 49 

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig

Aktuella ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.