Pro4u:s ramavtal med SVT

SVT och UR:s ramavtal för projektledning

Pro4u har i hård konkurrens  vunnit Sveriges televisions (SVT) ramavtalsupphandling för it-konsulttjänster för projektledning.

SVT Produktion & Teknik (P&T) har en förändringsresa framför sig med digitaliseringen som ställer nya krav och ger nya utvecklingsmöjligheter. För att säkerställa tillgång till erfarna konsulter har SVT genomfört en ramavtalsupphandling för it-konsulter för projektledning. Även UR kommer att avropa på ramavtalet.

Både SVT och UR har återkommande behov av:

  • Projektledning inom Produktion och Teknik
  • Förändringsprojekt likväl som Förvaltningsprojekt
  • Enskilda IT projekt men även sammanhållande IT program

Ramavtalet omfattar

Avropsparter

SVT samt UR

Roller

Program- projekt och förändringsledare

Avtalsperiod

Gäller till 2023-10-14.

Upphandling i flera steg

Upphandlingen genomfördes i två steg. De leverantörer som bäst uppfyllde kraven på, leveranskapacitet, referensuppdrag och kvalitativa egenskaper inbjöds att lämna anbud. Kvalitativa egenskaper avsåg förmåga att säkerställa att uppdrag genomförs enligt överenskommen omfattning och kvalitet men även förmåga att attrahera och bibehålla relevant kompetens. I nästa steg utvärderades konsultprofiler till fiktiva uppdrag. SVT lade stor vikt vid leverantörens förmåga och engagemang när det gäller att besvara och leverera på avropsförfrågningar.

Pro4u är en av sex leverantörer som blivit utvalda att teckna ramavtal.

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig